Midland Zinc booster

Sinkki boosteri moottoriöljyyn

Vihdoin saatavilla uutuus Sinkki-Fosfori-lisäaine (ZDDP), tehokas kulumis/paineenkestosuoja aine!

Tuote

Uusi Midland Zink Booster on erittäin korkealla ZDDP (sinkki-dialkyyli-ditiofosfaatti) 12500 ppm/ 375ml pitoisuuden omaava lisäaine. Tämä tarkoittaa että voit itse säätää sinkin pitoisuutta moottoriöljyssä. Mutta mihin autoihin Midland Zink Booster käy ja missä sitä ei tulisi käyttää ollenkaan?

1980 luvun loppu

Vastaus näihin öljy kysymyksiin löytyy katsomalla taaksepäin 1980 luvun loppuun jolloin sinkki ja fosfori olivat tärkeitä komponentteja öljyssä. Ne suojasivat moottoria kulumiselta, jolloin öljy oli stabiilimpaa korkeissakin paineissa. Toisaalta niitä käytettiin myös estämään öljyn vaahtoamista.

1990 luvun alku

Tultaessa 1990 luvulle, päästönormit tiukentuivat vuosi vuodelta uusien autojen osalta. Tämän takia autonvalmistajat joutuivat lisäämää katalysaattorit ja myöhemmin hiukkassuodattimet autoihinsa. Koska sinkki ja fosfori vaikuttivat negatiivisesti pakokaasujen jälkikäsittely- laitteistoihin, öljynvalmistajat joutuivat kehittämään uusia moottoriöljyjä pienemmillä ZDDP pitoisuuksilla. Moottorien rakenteet muuttuivat myös nokkien osalta, siirryttiin rulla nostajiin ja vanhat laahaavat nostajat unohdettiin.

API luokitukset?

Jos mennään API luokitusten mukaan, uudemmat luokitukset pitäisivät olla alaspäin yhteensopivia. Monissa vanhemmissa ajoneuvoissa ilmeni lisääntynyttä kuluneisuutta nostajissa moderneilla moottoriöljyillä. Pienentääksemme kulumista, nykyaikaisen öljyn ominaisuuksia voidaan parantaa Midland Zink Booster:illa ja saavuttaa oikea sinkki/ fosfori pitoisuus. Tällöin saadaan öljyn ominaisuudet ”kuin -80 luvulla” ja suojataan moottoria kulumiselta. Kumminkaan unohtamatta että liian korkea ZDDP pitoisuus vahingoittaa moottoria.

Sinkkipitoisuus nykyään

Tämän päivän Full SAPS moottoriöljyt ACEA Ax/ Bx luokituksella sisältävät normaalisti 1000/1100 ppm sinkkiä ja Low SAPS moottoriöljyt ACEA Cx luokituksella 800/900 ppm sinkkiä. Annostelemalla Midland Zink Booster:ia 10% öljymäärään saadaan 1000 ppm korotus sinkki ja fosfori pitoisuuteen (esim. 5litraa Full SAPS öljyä noin 1000 ppm pitoisuudella ,lisää noin 0,25 litraa sinkki boosteria jolloin saadaan noin 1575 ppm pitoisuus).

Ei liikaa sinkkiä!

Liian paljon on liian paljon! Suositus on että ei ylitetä arvoa 1600 ppm moottoriöljyssä, koska ylimääräinen kuluminen lisääntyy korkean pitoisuuden takia. Ota yhteyttä öljymyyjääsi oikean sinkkipitoisuuden varmistamiseksi tai kysy lisää Midland öljyistä myymälästä

Katalysaattorit ja sinkki?

Tärkeää! Sinkki ja fosfori pitoisuuden nousu on vahingollista katalysaattoreille ja/tai hiukkassuodattimille joten Midland Zink Booster:in käyttö on kielletty kyseisillä pakokaasujen käsittely laitteistoilla varustetuissa ajoneuvoissa!

Toiset suojaa moottoria kulumiselta , toiset vaihtaa moottoreita!

Midland Mies Mika