Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Midland Pirkanmaa ( Y- tunnus:2155614-7)
Betonitie 5 B 13
33470 Ylöjärvi

REKISTERIASIOTA HOITAVA HENKILÖ

Mika Kamppi
Puhelin +358 44 797 2078
Sähköposti: mika.kamppi@midlandpirkanmaa.fi

REKISTERIN NIMI

Midland Pirkanmaa:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Midland Pirkanmaan asiakkaaksi tai ostanut midlandpirkanmaa.fi:sta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on Midland Pirkanmaan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Midland Pirkanmaan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Midland Pirkanmaan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.Midland Pirkanmaa saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteityökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellää ainoastaan Midland Pirkanmaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Midland Pirkanmaalla on oikeus julkaista asiakarekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoittaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse info@midlandpirkanmaa.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-Henkilön etu- ja sukunimen
-Sähköpostiosoite
-Postiosoite
-Puhelinnumero
-Tiedot käsitellyistä tilauksista
-Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Midland Pirkanmaan käytössä.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Midland Pirkanmaan tai sen yhteityökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö,avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Midland Pirkanmaan rekisterinpitäjän luomaa käyttöoikeutta.
Rekisteri sijaitsee midlandpirkanmaa.fi:n kauppa-alustaa ylläpitävän Zoner Oy:n Y-tunnus: 1985221-1) salasanasuojatulla palvelimella.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yrityksen asikarekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Lähetä pyyntö rekisterinpitäjälle S-postitse tai osoitteeseen
Midland Pirkanmaa
Betonitie 5B 13
33470 Ylöjärvi

REKISTERITIETOJEN KORJAUS

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteellisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.
Lähetä pyyntö rekisterinpitäjälle S-postitse tai osoitteeseen
Midland Pirkanmaa
Betonitie 5B 13
33470 Ylöjärvi

HENKILÖTIETOLAKI 30§

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.
Lähetä pyyntö rekisterinpitäjälle S-postitse tai osoitteeseen
Midland Pirkanmaa
Betonitie 5B 13
33470 Ylöjärvi